Jarun, kod jarunske tržnice, građevinsko zemljište 231 m2 Prikaži uvećano

Jarun, kod jarunske tržnice, građevinsko zemljište 231 m2

Jarun, kod jarunske tržnice, građevinsko zemljište površine 231 m2

Više detalja

Više informacija

Jarun, kod tržnice Jarun Građevinsko zemljište površine 231 m2 s postojećom poluugrađenom kućom za rušenje i dvorištem s garažom. Fronta je 10 m, dubina 23 m. Sve komunalije su na parceli. Najmanja površina građevne čestice je za samostojeću 350 m2 , za poluugrađenu 220 m2 , a za ugrađenu građevinu 132 m2 ; - najveća izgrađenost građevne čestice je za samostojeću 30%, poluugrađenu 40%, a za ugrađenu građevinu 50%; - najveći ki za samostojeću građevinu 1,0, za poluugrađenu i ugrađenu 1,2; - najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja ulice; - najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat; - najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice); druge namjene prema normativima ovih odredbi; Vlasništvo : Uredno Cijena: 190.000 € (može kompenzacija)